Hjem - Lions Furesø

Menu

Fakta Lions Furesø

Lions Club Furesø blev oprettet september 2011 ved en sammenlægning af LC Værløse og LC Farum. Formålet med sammenlægningen var bl.a. at styrke Lionsarbejdet, og etablere én klub i den sammenlagte Furesø Kommune.

LC Værløse blev oprettet i 1965 og LC Farum i 1970.

Alle medlemmer har tilknytning til Furesø. Et af de vigtigste formål med Lions er
gennem aktiviteter at indsamle penge, som ubeskåret anvendes til humanitære formål.

Den nu sammenlagte klub har gennem mere end 40 år ydet støtte til aktiviteter i
lokalsamfundet. Herunder bl.a. følgende:

  • Julepakker til værdigt trængende
  • Tilskud til unge handicappede til sommerlejre
  • Tilskud til børnehuset SIV
  • Juletræer og tilskud til julearrangementer på Ryetbo, Gedevasevang og Plejecenter Lillevang
  • Tilskud til ungdomsudveksling
  • Opførelse af ungdomsboliger


Klubben støtter Lions internationale hjælpearbejde, herunder Lions kamp mod blindhed.
Pengene til alle disse formål er tilvejebragt gennem ulønnet arbejde af Lions medlemmerne under mottoet:
 


Hver eneste krone der indtjenes, skal videregives til humanitære formål.
Når Lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.

En klub har to pengekasser:

Aktivitetskassen, hvor overskudet fra aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares inden de udbetales til forud bestemte humanitære formål.

Klubkassen, som betaler klubbens administration. Pengene hertil kommer fra medlemmernes kontingent. Al administration betales af medlemmernes kontingent.

Følg Lions