Hjem - Lions Furesø

Menu

Klubmøder
Klubmøder

Vi mødes første tirsdag i hver måned til ordinære klubmøder. På slaget 18.30 byder klubmesteren velkommen og mødet indledes med en sang. Efter indtagelse af et enkelt måltid begynder mødet, som ledes af Præsidenten. Hvad der skal ske på møderne, har bestyrelsen i forvejen planlagt.

Normalt programlægges et halvt år ad gangen. Reelt er der ikke mødepligt i Lions, men de spændende programmer og selve samværet med Lions kammeraterne gør, at alle deltager i møderne, når man ikke er direkte forhindret.

I flere af de senere år har bestyrelsen valgt et tema, således at der går en rød tråd gennem årets klubmøder. Alle møder er således nøje programsat og normalt holdes halvdelen af møderne hjemme. Resten af møderne afholdes ude f.eks. som besøg på virksomheder eller institutioner. På den måde får Lions medlemmerne et vigtigt input og en bred forståelse for, hvad der rører sig i forskellige dele af samfundet. Ved mange møder ude i byen og ved særlige møder hjemme inviteres ægtefæller med. En god ide, som "Lionesserne" har taget meget positivt imod.

Udvalgsarbejdet, alle involveres

Når de store linier er stukket ud på klubmøderne, overgår resten af arbejdet til klubbens udvalg. Vi har i klubben følgende faste udvalg:
Aktivitetsudvalg, Plejehjemsudvalg, Medlemsudvalg, PR udvalg, Festudvalg, Internationalt udvalg, Julekurveindsamlingsudvalg og så selve bestyrelsen, som også er programudvalg. Udvalgene består af 4-7 medlemmer, som bestyrelsen sammensætter.

Arbejderne foregår i de private hjem. Ægtefæller deltager som regel i møderne, som på den måde også udbygger kammeratskabet under hyggelige former. Det er udvalgene, som står for detailplanlægningen og gennemførelsen af de forskellige arbejder. Det tilstræbes, at alle medlemmer er involveret i mindst et udvalg. Det er i øvrigt en gylden regel i Lions, at alle påtager sig de jobs, som man pålægges. Bestyrelsen kan således ved valg af udvalgsmedlemmer tilstræbe en naturlig rotation.

Følg Lions